Despre noi

PROTOCOL DE ÎNFIINȚARE

R  O  M  Â  N  I  A

INSTITUTUL NAȚIONAL DE GASTRONOMIE

– 22 NOIEMBRIE 2017, FILARMONICA DE STAT SIBIU –

PROIECT INIȚIAT ȘI REDACTAT DE CĂTRE RADU ZĂRNESCU ȘI IULIA DRĂGUȚ

D E F I  N I Ț I E

-Articolul 1-

Institutul Național de Gastronomie – România

Centrul Culinar Național pentru Traininguri

Centrul pentru pregătirea și formarea noilor generații de bucătari

Centrul pentru cercetarea gastronomiei tradiționale

Centrul pentru cercetarea inovației culinare

S C O P U L  P R O I E C T U L U I

-Articolul 2-

Ridicarea gastronomiei românești la standarde internaționale

Definirea paradigmei culturale culinare românești

Promovarea și menținerea patrimoniului cultural culinar

local,regional și național

O B I E C T I V E

-Articolul 3-

Organizarea de cursuri și traininguri pentru formarea și specializarea lucrătorilor din sectorul gastronomic: bucătari, cofetari, patiseri, măcelari și tehnologi.

-Articolul 4-

Înființarea de laboratoare și spații utilate cu echipamente și utilaje pentru studiu și practică.

-Articolul 5-

Specializarea și formarea tinerilor bucătari. Pregătirea lor pentru concursuri, saloane și târguri expoziționale.

-Articolul 6-

Redactare și editare de publicații de specialitate pentru juniori,seniori și amatori.

-Articolul 7-

Organizarea de evenimente culinare,cu tematică, manifestări publice, competiții culinare, mese rotunde, prezentări, congrese, summit-uri, conferințe, seminarii, preselecții și selecții pentru reprezentarea țării în competiții internaționale,preselecții și selecții în vederea obținerii de titluri și competențe profesionale.

-Articolul 8-

Cercetare pe diferite paliere de interes gastronomic: de la inovația culinară, până la studii sociologice, istorice, antropologice, etnologice, gastrosofice.Crearea de contexte, modele pentru sistemele de învățământ din țările neintegrate în Uniunea Europeană, oferirea de sprijin educațional.

-Articolul 9-

Lansarea și implementarea proiectului ”Culinariada” pe două segmente de interes, care converg: prezentări de artă culinară pentru elevii din ciclul liceal de specialitate și selectarea a câte doi reprezentanți din fiecare centru de învățământ în vederea organizării unei competiții individuale și pe echipe, care vor desemna ”Cea mai bună echipă de juniori”, repectiv titlul de ”Bucătarul Junior al Anului 2018”. Fiind un proiect pilot, acesta va suferi modificări până la forma ideală, scopul final fiind acela al implementării, în viitor, în întreaga Europa.

-Articolul 10-

Schimburi de experiență cu alte organizații și forme de învățământ din străinătate.

-Articolul 11-

Dezvoltarea unui proiect pilot în vederea implementării cu succes a a ideii de hrănire sănătoasă prin activități practice, interactive pentru tinerii interesați să descopere tainele unui trai echilibrat.

-Articolul 12-

Introducerea de burse de studiu pentru tinerii excepționali, care și-au probat cunoștințele și abilitățile în cadrul unor competiții internaționale.

-Articolul 13-

Încheierea de contracte cu diverși parteneri în vederea promovării propriilor produse, exploatarea acestora în forme variate, interesante pentru consumatori.

-Articolul 14-

Încheierea de contracte cu diverse entități cu intenția unor calificări speciale, orientate către nevoile acestora.

-Articolul 15-

Cu intenția de a susține inițiativele INGR, vom accepta invitația de a încheia contracte cu caracter economic, la cererea diverșilor parteneri.

-Articolul 16-

Definirea spațiului cultural carpato-danubiano-pontic din perspectivă culinară. Influențe gastronomice românești în alte culturi gastronomice. Dialoguri interculturale și interprofesionale pe teme de interes național și european.

-Articolul 17-

Organizarea celei de-a doua ediții a Congresului Mondial al Tradițiilor Culinare. Transformarea acestui concept în brand de țară!

-Articolul 18-

Cursuri de management pentru activități economice în spații publice.

F O N D A T O R I

 

-Articolul 19-

(1). Asociația Culturală Euro Est Alternativ România, persoană juridică reprezentată legal de către domna Dr. Iulia Drăguț în calitate de Președinte.

(2). Asociația Euro-Toques România, persoană juridică reprezentată legal de către domnul Radu Constantin Zărnescu în calitate de Președinte.

(3). Doamna Dr. Iulia Drăguț, persoană fizică.

(4). Domnul Radu Constantin Zărnescu, persoană fizică.

C O – F O N D A T O R I

 

-Articolul 20-

(5). Domnul Cătălin Scărlătescu, persoană fizică.

(6). Domnul Sorin Bontea, persoană fizică.

(7). Domnul Marius Rafa, persoană fizică.

A D M I N I S T R A R E  Ș I  F U N  C Ț I O N A R E

-Articolul 21-

Inființarea, administrarea și funcționarea Institutului Național de Gastronomie va fi în sarcina Asociației Culturale Euro Est Alternativ (A.C.E.E.A.) România, membru al World Association

of Chefs Societies (W.A.C.S.).